КУКЛИ И СЕТОВИ СО КУКЛИ

Куклата е една од основите „алатки“ за играње разновидни игри на улоги, но наместо да бидат дел од категоријата на играчки за играње улоги, богатството на облици, големини и типови на овие играчки заслужува да бидат сместени во посебна категорија.

Прикажаните слики се само за илустрација на категоријата, моделите со кои располагаме се предмет на постојана промена.  За актуелна понуда за продажба на големо, Ве молиме контактирајте не.