Ви треба помош?

ЧПП

Најчестите Прашања и Одговори
на едно место.

Ако сакате да го видите нашиот асортиман, Ве молиме побарајте на 076 284 608 или 075 305 787 за да договорите наш комерцијалист да Ве посети или, ако сте во можност, Ве покануваме лично да не посетите.

Асортиманот за продажба на големо во моментот не е достапен за разгледување преку интернет.  Можеме да Ви испратиме специфичен каталог-понуда, доколку имате специфични потреби за одреден тип играчки, но не и целиот асортиман.  За таа цел, Ве молиме пишете на contact@deksiko.com или побарајте не на телефон.  Ако сакате да го видите целиот асортиман, Ве молиме побарајте на 076 284 608 или 075 305 787 за да договорите наш комерцијалист да Ве посети или, ако сте во можност, Ве покануваме лично да не посетите.

За големи поединечни набавки, или за остварени големи износи на набавки во тек на одреден период, постои можност да одобриме одредени количински рабати.  Вообичаена практика ни е прво да отпочнеме со работа, а после да се договараме за можностите остварениот или планираниот промет да спадне во категорија за која би се одобрил количински рабат.  Исклучок од тоа се поголемите износи на набавки направени уште на самиот старт на соработката.  Попустот зависи од направените количини и рокот на плаќање.

Кога станува збор за играчки, под квалитет се подразбира, пред се, безбедност, а исто така и трајност – отпорност на кршење/расипување.  Во поглед на безбедноста, водиме грижа нашите играчки да ги имаат сите неопходни тестирања и сертификати кои се обврзани со закон, што е гаранција за нивото на нивна безбедност.  При набавките водиме грижа и за квалитетот од аспект на трајноста, воедно обединувајќи го со потребата од достапна цена, при што нашиот асортиман се позиционира помеѓу средно и високо квалитетни играчки од аспект на нивната трајност. 

Во нашиот изложбено – магацински простор во Автокоманда може да се купува на големо (набавки над 10.000 ден.)  Постоечките купувачи на големо, можат да купуваат и многу помали поединечни набавки, кога вршат дополнувања на својот асортиман, а притоа битен е фактот што тие остваруваат голем вкупен промет во текот на одреден временски период, иако некои поединечни набавки можеби се помали од 10.000 ден.

Играчка на мало може да се купи, како исклучок – имајќи во предвид дека просторот не е уреден како продавница и работното време и услугата не се прилагодени на потребите на купувачите на мало.  За купувањето ќе добиете фискална сметка, но не е овозможено плаќање со картичка.

Дексико врши бесплатна достава на Вашите нарачки до Вашите малопродажни објекти. Рокот во кој тоа ќе биде направено зависи од големината на нарачката, и од моменталниот распоред на патувања на доставните возила на Дексико. Во секој случај, тоа е предмет на интерен договор меѓу нас – ако производите не можат да Ви бидат испорачани со нашите доставни возила, а Вам ви се итни – ќе најдеме алтернативен начин тие да стигнат до Вас во најбрз можен рок.